Tuesday, March 23, 2010

Pact van Rede - inventory taking of the interests of seakayakers

In the past I focussed several times in this weblog on the significance of new regulations for the interests of the seakayakers in the Voordelta. In some aspects the Voordelta was a forerunner for the Wadden region. Also in the Wadden the authorities, NGO's and commercial parties are working on a (better/new) balance between the recreation and the nature interests. A new development, which probably will be a reality in one or two years, are the so called "gastheerschap-posten" on the sandbanks: places where hosts welcome and help the visitors of the Waddensea in developing a more sustainable recreational behavior... And there are more projects like this in the pipeline.

In the agreement "het Pact van Rede" parties agreed to develop a long term perspective on the combination of recreation and nature in the Waddensea. This starts with inventory taking of the interests of nature and recreation. There is a lot of knowledge about the favourite places and routes of birds and sea-mammals, but far less about the needs of the recreating water-sporters. To fill this gap the parties of the Pact van Rede want to produce a new map with the recreation-interests and opened a survey on the website http://pactvanrede.nl/
Off course this survey is soon to be officially announced along the communication-channels of the Dutch Kayak-sportsorganisations, but I publish it also here to reach as much (seakayak-)users of the Waddensea as possible (also the German and Belgian seakayakers who frequently paddle in the Dutch waddensea). The survey is held in Dutch, but I suppose that won't be to big a problem for our German guests. The survey is open until mid April, to fill in the survey you have to register at the website of the Pact van Rede first.

Here is the Dutch announcement:


Oproep aan Zeekajakkers op het Wad: Enquete naar gewenste droogvalplaatsen.

In het Pact van Rede hebben overheden en ondernemers, recreanten en natuurbeschermers met elkaar afgesproken een uitvoerbaar perspectief te ontwikkelen voor het samen laten gaan van natuurbescherming en recreatie op het Wad. Daarvoor loopt op dit moment een enquête waarin alle watersporters wordt gevraagd aan te geven op welke plekken op het wad zij graag varen en droog (zouden willen) vallen. Er is veel bekend over de locaties waar vogels en zeehonden graag verblijven. Men wil nu ook in kaart brengen waar mensen graag verblijven. De vraag is natuurlijk waar de twee belangen elkaar werkelijk in de weg zitten.http://pactvanrede.nl kan iedereen maximaal 5 locaties aangeven waar men droog zou willen vallen, zonder rekening te houden met de huidige regels die gelden op het wad. Om ook een goed beeld te krijgen van de voorkeuren van de zeekajakkers vraagt de NKB graag aandacht voor deze enquete. Meer informatie vind u op de website van het Pact van Rede. De website zal tot half april geopend zijn om uw droogvalwensen aan te geven. U kunt gegevens invoeren door eerst een account op de Pact van Rede-website aan te maken.

No comments: