Monday, November 03, 2008

More than 100 new buoys: Closed zones in the Voordelta marked out


A message from the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management - October, 30th. Rijkswaterstaat has started to mark out the new closed areas/nature rest zones in the Voordelta. An area of 6000 hectares is going to be marked with more than 100 buoys. More info on the new regulations in the Voordelta with weblinks in this post - click here. The Slikken van Voorne and the Hinderplaat are marked out last Wednesday and Thursday, the other closed zones follow in the next few weeks. Here is the original Dutch text of the press release.

Afbakening rustgebieden Voordelta van start .


Rijkswaterstaat is begonnen met het afbakenen op zee van de rustgebieden in de Voordelta. Deze gebieden zijn aangewezen voor natuurbescherming en als compensatie voor de Tweede Maasvlakte. In totaal gaat het om ruim 6000 hectare, verdeeld over vijf locaties voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

De vijf rustgebieden (Hinderplaat, Bollen van de Ooster(= Aardappelenbult - hh), Bollen van het Nieuwe Zand, Slikken van Voorne en Verklikkerplaat) zijn ingesteld voor de bescherming van vogels en zeehonden. In deze gebieden gelden beperkingen voor visserij en recreatie. Deze vloeien voort uit het Beheerplan Voordelta.

De Voordelta is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als Natura 2000 gebied en maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. De Voordelta omvat een rijke verzameling aan geulen, ondieptes en zandbanken. De Voordelta heeft een divers bodemleven en is de habitat van vissen, vogels en zeezoogdieren.

Voor de begrenzing op zee worden circa 100 gele, kunststof tonnen gebruikt. Het uitleggen van de tonnen zal, mits de weersomstandigheden gunstig zijn, ongeveer twee weken in beslag nemen. Rijkswaterstaat zet hiervoor het betonningsvaartuig ms. Waddenzee in. De gehele operatie is omvangrijk en complex, omdat de tonnen veelal in de brandingszone en op ondiepe plekken komen te liggen.

No comments: